Liên Hệ

Hãy liên hệ ngay với chúng tôi về những vấn đề sau:

  • Đối tác truyền thông
  • Tác giả
  • Nhà đầu tư, quỹ đầu tư
  • Sự kiện
  • Nền tảng phát hành token chứng khoán
  • Quá trình hợp pháp hóa STO

BLOCKACE – ĐƠN VỊ TRUYỀN THÔNG VÀ TƯ VẤN HÀNG ĐẦU TRONG LĨNH VỰC BLOCKCHAIN

Thông tin liên hệ:
Email: hello@blockace.in
Facebook: Vietnam Blockchain Session
Youtube: BlockACE Vietnam
Số điệ thoại: +84 905380588